85-років від дня народження відомого вченого, винахідника та педагога – професора Івана Антоновича Мазура

Анотація

У 1991 році він ініціював створен- ня науково-виробничого об’єднання «Фарматрон». За безпосередньої участі Івана Антоновича, його наукової інтуїції, досвіду та організаційного таланту вдалося об’єднати наукові сили медичних вузів і НДІ міст Запоріжжя, Харкова, Києва, Львова, Тернополя, Дніпра та ін. для здіснення повного комплексу досліджень, який завершився в 1994 році отриманням дозволу на клінічне застосування нового оригінального лікарського засобу Тіотриазоліну. Сьогодні Тіотриазолін та його комплексні препа-рати (тіоцетам, індотрил, тіодарон) широко застосовуються як в Україні, так і за її межами, і з кожним роком зростає зацікавлення ними лікарів.

Науковець постійно співпрацює й надає консультативну допомогу органам охорони здоров’я та фармації, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів.

І. А. Мазур активно пропагує досягнення вітчизняної фармацевтичної хімії, є членом редакційних колегій багатьох наукових журналів, а в 1995 році брав участь в організації та створенні наукового збірника «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики».

Професор І. А. Мазур – голова спеціалізованої вченої ради зі захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія», член спеціалізованих вчених рад Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Державного наукового центру лікарських засобів та медичної продукції.

І. А. Мазур приділяє багато уваги й часу підготовці наукових кадрів. У межах сформульованого наукового напряму «Пошук, синтез та створення нових лікарських препаратів на основі сполук п’яти-, шестичленних азагетероциклічних сполук та їх конденсованих аналогів» ним підготовлено понад 40 докторів і кандидатів наук. Його учні очолюють кафедри, викладають у вищих навчальних закладах, успішно працюють у галузі практичної фармації України та інших країн.

Професор І. А. Мазур є автором близько 800 наукових робіт, у тому числі понад 240 патентів, 5 моногра- фій. Він – Відмінник охорони здоров’я (1982 р.), Винахідник СРСР (1978 р.), нагороджений медаллю за розвиток Запорізького краю (2009 р.).

Іван Антонович має велику й дружню родину – дружину, сина, доньку та 3 онуків.

Його життєве кредо – «Слово не може розходитись з ділом» підтверджується досягненнями та нагородами вченого.

Уся багаторічна діяльність характеризує професора І. А. Мазура як невтомного й талановитого дослідника, який збагатив фармацевтичну науку працями першорядного значення та створив оригінальну наукову школу. Його активна життєва позиція, людська доброта здобули глибоку повагу всіх, хто з ним працює.

Вітаємо Івана Антоновича з 85-річчям, бажаємо міцного здоров’я, щастя, великих творчих успіхів і подальшої плідної наукової діяльності!

pdf