Дослідження летких сполук трави Achillea collina J. Becker et Reichenb.
pdf

Ключові слова

деревій пагорбовий (Achillea collina J. Becker et Reichenb.), трава, леткі сполуки, газова хроматографія з мас-спектрометричною детекцією

Анотація

За стабільної потреби фармацевтичної промисловості в лікарській рослинній сировині й необхідності пошуку нових фітопрепаратів особливу увагу варто приділяти рослинам, що мають велику сировинну базу. Вивчення таких рослин є перспективним щодо пошуку та створення нових ефективних лікарських препаратів.

Однією з таких перспективних рослин є Achillea collina J. Becker et Reichenb. – деревій пагорбовий, сировинна база якого широко представлена на теренах України. Аналіз джерел наукової літератури показав, що останнім часом значна кількість досліджень присвячена вивченню вмісту та складу ефірної олії, яка зумовлює біологічну дію рослинної сировини й стосується офіцинального A. millefolium. Але дані про накопичення під час вегетації ефірної олії в перспективному ефірноолійному виді Achillea collina J. Becker et Reichenb. є досить обмеженими.

Мета дослідження – вивчення складу летких сполук трави Achillea collina J. Becker et Reichenb. методом газової хроматографії з мас-спектрометричною детекцією.

Ідентифікацію компонентів ефірної олії проводили методом ТШХ у рухомій фазі етилацетат – толуол (5 : 95). Леткі сполуки одержували з сировини Achillea collina J. Becker et Reichenb. за методом Клевенджера в пристрої відповідно до вимог ДФУ (2.8.12).

Дослідження летких сполук проводили методом газової хроматографії з мас-детекцією (ГХ-МС). Встановлено наявність в ефірній олії трави Achillea collina J. Becker et Reichenb. 39 сполук, 37 з них ідентифіковано, що становило 94,80 % від загальної кількості сполук. Домінуючими компонентами були: хамазулен (28,61 % ± 1,75 %), каріофілен (11,60 % ± 0,46 %), δ-кадинен (10,28 % ± 0,13 %), терпінен-4-ол (8,81 % ± 0,07 %) та каріофілен оксид (4,81 % ± 0,07 %). Аналіз отриманих даних засвідчив, що домінуючими компонентами ефірної олії досліджуваного виду є такі монотерпени: α-пінен, β-пінен, сабінен, 1,8-цинеол. Сесквітерпеноїди представлені хамазуленом та його похідними, каріофіленом, δ-кадиненом, каріофілен оксидом.

Таким чином, на підставі отриманих результатів сировину Achillea collina J. Becker et Reichenb. можна рекомендувати для наступних досліджень як потенційне джерело для створення лікарських засобів з протизапальною й антибактеріальною дією.

https://doi.org/10.33250/17.02.134
pdf