Статеві особливості виживання тварин за гострої холодової травми та корекції глюкозаміну гідрохлоридом
pdf

Ключові слова

виживання, гостра холодова травма, статеві відмінності, глюкозаміну гідрохлорид, миші

Анотація

Важливою проблемою сьогодення є холодова травма. Наразі вона стосується військових, спортсменів, туристів та ін. Роль статевих чинників у стійкості організму до дії холоду практично не вивчена. У лікуванні холодової травми використовують широке коло препаратів, серед яких найвиразнішу фригопротекторну дію виявив глюкозаміну гідрохлорид.

Мета дослідження – експериментально встановити особливості виживання самців і самок мишей за екстремально низьких температур та оцінити статеву детермінацію захисної дії глюкозаміну гідрохлориду за умов гострого загального охолодження (ГЗО).

Досліди проведено на білих нелінійних статевозрілих і кастрованих мишах. Експериментальне ГЗО моделювали в холодильній камері при –18 °С. Глюкозаміну гідрохлорид вводили інтрагастрально в дозі 50 мг/кг за 60 хв до ГЗО. Визначали тривалість життя тварин. Статистичну обробку проводили в програмі «STATISTICA 6.0» за допомогою стандартних методів біометрії. Вірогідними вважали відмінності за p < 0,05.

Результати показали, що самки мишей є більш стійкими до ГЗО, оскільки середній час життя був на 38,1 % більшим, ніж у самців. Провідна роль у проявах статевого диморфізму належить гонадальним гормонам, оскільки кастрація збільшувала тривалість життя самців і зменшувала таку в самок. Попереднє введення глюкозаміну гідрохлориду подовжувало термін виживання за ГЗО в більшій мірі в самців, ніж у самок, нівелюючи статеві відмінності середнього показника тривалості життя тварин. Вплив цієї сполуки на кастрованих мишей виявився практично однаковим.

Таким чином, виявлено статеві відмінності стійкості організму тварин до дії гострої холодової травми, які можуть бути наслідком впливу гонадальних гормонів. Глюкозаміну гідрохлорид проявляє захисну дію в мишей обох статей, однак більшою мірою в самців, при цьому статева різниця показника виживання нівелюється. Підвищена чутливість до захисної дії глюкозаміну за умов ГЗО у самців тварин потребує подальших поглиблених досліджень.

https://doi.org/10.33250/17.04.248
pdf