Том 17 № 4 (2023): ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ
ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ
В. В. Цивунін, С. Ю. Штриголь, Т. В. Горбач
227-239
Вплив дигоксину, вальпроату натрію, їхньої комбінації та целекоксибу на вміст нейроактивних амінокислот і активність церебральної Na+, K+-АТФази в мишей з пентилентетразоловим кіндлінгом
pdf (English)
К. А. Бурлака, С. В. Павлов
240-247
Опосередкована TL4-рецепторами побічна дія нестероїдних протизапальних лікарських засобів за тривалого застосування
pdf
Н. І. Волощук, А. В. Юхимчук
248-254
Статеві особливості виживання тварин за гострої холодової травми та корекції глюкозаміну гідрохлоридом
pdf
О. М. Демченко, О. Г. Родинський, Ю. В. Козлова, С. В. Козлов, Л. Д. Скубицька
255-260
Роль тиреоїдних гормонів у формуванні просторової пам’яті щурів у геронтогенезі
pdf
К. О. Калько, Н. Ю. Духніч
261-269
Вплив комплексної фармацевтичної композиції на показники системи ПОЛ-АОЗ печінки за умов експериментального метаболічного синдрому в хом’яків
pdf
К. Г. Щокіна, Г. В. Бєлік, О. В. Ткачова, М. В. Савохіна
270-277
Аналіз побічних ефектів антагоністів кальцію та визначення шляхів їхньої мінімізації
pdf (English)
В. М. Брицун, І. В. Нємчінова, Н. Л. Тарасенко, Н. О. Савіна, Н. В. Останіна
278-287
Визначення вмісту металів (Cu, Fe, Zn) у фармацевтичній сировині, лікарських засобах і в дієтичній добавці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
pdf