Вплив комплексної фармацевтичної композиції на показники системи ПОЛ-АОЗ печінки за умов експериментального метаболічного синдрому в хом’яків
pdf

Ключові слова

експериментальний метаболічний синдром, система ПОЛ-АОЗ, комплексна фармацевтична композиція, золотаві хом’яки

Анотація

Сьогодні спосіб життя багатьох людей, який називають сучасним західним стилем життя, при­ зводить до поширеності метаболічного синдрому (МС), своєчасна профілактика та лікування якого є край важливою задачею.

Мета дослідження – встановити вплив комплексної фармацевтичної композиції (КФК) (Aevit premium) на показники системи ПОЛ­АОЗ за умов експериментального МС (ЕМС) у сирійських золотавих хом’яків.

МС у сирійських золотавих хом’яків індукували кафе­дієтою, складовими якої були суміш з про­ мислово­оброблених харчових продуктів з вмістом жирів не менше ніж 40 %. Приготовлену суміш давали тваринам з надлишком упродовж 7 тижнів (49 днів). Питну воду було замінено на 10 % р­н фруктози. Досліджувану КФК (25,8 мг/кг) і препарати порівняння метформін (60,0 мг/кг) і вітамін Е (100 мг/кг) застосовували внутрішньошлунково, починаючи з 5 тижня моделювання МС упродовж 3 тижнів (21 день), тобто, у лікувальному режимі.

Тривале перебування хом’яків групи контрольної патології на раціоні кафе­дієти призводило до розвитку МС, дисбалансу в системі ПОЛ­АОЗ, про що свідчило зниження вмісту відновленого глута­ тіону (ВГ), активності супероксиддисмутази (СОД) та каталази в тканині печінки та на тлі зростання вмісту тіобарбітурової кислоти активних продуктів (ТБК­АП). Досліджувана КФК сприяла відновлен­ню балансу в системі ПОЛ­АОЗ: збільшення вмісту ВГ, активності СОД та каталази та одночасне зменшення вмісту ТБК­АП. Встановлена здатність КФК пригнічувати оксидативний стрес та сприяти нормалізації балансу в системі ПОЛ­АОЗ обумовлена реалізацією прямої та непрямої антиокси­ дантної дії її складових (етиловими ефірами омега­3 кислот, вітаміном Е, коензимом Q10, цинком, вітаміном А, біотином, селеном), а також спроможністю останніх чинити метаболітотропну дію. За виразністю коригуючого впливу на стан системи ПОЛ­АОЗ печінки хом’яків в умовах ЕМС КФК пере­ важала препарати порівняння метформін та вітамін Е.

Отримані результати обґрунтовують доцільність застосування КФК у комплексній фармакокорек­ ції МС.

https://doi.org/10.33250/17.04.261
pdf