Роль тиреоїдних гормонів у формуванні просторової пам’яті щурів у геронтогенезі
pdf

Ключові слова

гіпертиреоз, гіпотиреоз, просторова пам’ять, амнестичний ефект

Анотація

Тиреоїдні гормони мають ключову дію на центральну нервову систему. Дисфункція щитоподібної залози є однією з основних причин когнітивних порушень, особливо в похилому віці, але особливості цих змін залишаються нез’ясованими.

Мета дослідження – вивчити особливості формування просторової пам’яті в старих щурів за гіпер- і гіпотиреоїдизму.

Поведінкову активність досліджували в піднесеному хрестоподібному лабіринті; формування просторової пам’яті вивчали у водному лабіринті Морріса та в тесті з позитивним підкріпленням у 8-променевому лабіринті. Адекватність обох відтворюваних моделей підтверджували визначенням вмісту тироксину та тиреотропного гормону в плазмі крові піддослідних щурів імуноферментним методом.

Дослідження вродженої спонтанної поведінки старих щурів на моделях тиреодисфункції виявило формування анксіогенного ефекту й депресивно подібного стану. У піднесеному хрестоподібному лабіринті в тварин з гіпотиреозом спостерігали зниження рухової активності в освітлених частинах й одночасне збільшення кількості звішувань з відкритих місць лабіринту, що свідчило про наявність анксіогенного ефекту. Стан експериментального гіпертиреозу також характеризувався зменшенням рухової активності в світлій частині лабіринту з подовженням тривалості ґрумінгу, збільшенням кіль- кості звішувань, що свідчить про порушення емоційності, страх, підвищену тривожність і формування депресивно подібного стану. У водному лабіринті Морріса формування просторових енграм пам’яті за умов як гіпертиреозу, так і гіпoтиреозу погіршилось. Дослідження просторової пам’яті старих щурів у тесті з позитивним підкріпленням підтвердило більший амнестичний ефект у щурів з експериментальним гіпотиреозом, так як вони робили більше помилок.

Таким чином, аналіз показників рухової активності в піднесеному хрестоподібному лабіринті вказує на розвиток тривожності та депресивності в щурів з гіпотиреозом. При виробленні захисної набутої поведінки у водному лабіринті Морріса формування просторових енграм пам’яті за обох моделей тиреоїдної дисфункції погіршилось. Дослідженням просторової пам’яті в старих тварин у тесті з позитивним підкріпленням встановлено амнестичний ефект у щурів з гіпотиреозом.

https://doi.org/10.33250/17.04.255
pdf