Аналіз побічних ефектів антагоністів кальцію та визначення шляхів їхньої мінімізації
pdf (English)

Ключові слова

серцево-судинні захворювання, антагоністи кальцію, побічні ефекти, оптимізація фармакотерапії

Анотація

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, розвиток побічної дії ліків є однією з серйозних медичних проблем. Актуальність цієї проблеми підтверджується численними статистичними даними, отриманими в різних країнах світу.

Мета дослідження – аналіз асортименту на фармацевтичному ринку препаратів групи антагоністів кальцію (АК), зареєстрованих в Україні, аналіз доказової бази щодо їхньої клінічної ефективності, а також аналіз побічних ефектів, що викликали АК, за допомогою карт повідомлень про побічні реакції в Харкові та Харківській області за період 2017–2021 років; надання рекомендацій щодо мінімізації побічних ефектів препаратів даної групи.

У роботі використовували методи пасивного фармаконагляду, а саме метод спонтанних повідомлень, також метод системного підходу та системного аналізу. Для аналізу клінічної ефективності та умов раціонального застосування АК використовували відомі бази даних доказової медицини: Cochrane Library, Trip Database, PubMed. Ці бази даних містять систематизовану первинну та вторинну інформацію з конкретної клінічної проблеми щодо ефективності та безпеки різних медичних технологій.

Показано, що спектр АК на сучасному фармацевтичному ринку України є доволі широким з домінуванням похідних дигідропіридину, зокрема препаратів амлодипіну.

Отримані результати проведених досліджень і дані літератури показали, що найчастішими побічними ефектами АК є набряк нижніх кінцівок і рефлекторна тахіаритмія. За проаналізованими результатами аналізу систематичних оглядів встановлено три основні напрями підвищення рівня безпеки АК. Перший рівень пов’язаний зі застосуванням стереоізомерів, другий – з використанням препаратів останнього покоління. Перспективним є також поєднання АК з антигіпертензивними препаратами інших фармакологічних груп.

Результати отриманих досліджень можуть бути використані лікарями-практиками й організаторами охорони здоров’я для оптимізації фармакотерапії серцево-судинних захворювань.

https://doi.org/10.33250/17.04.270
pdf (English)