Вплив екстракту трави Tagetes Patula L. на морфоструктурні зміни підшлункової залози за умов експериментального стрептозотоцин- індукованого ураження
pdf

Ключові слова

екстракт трави чорнобривців розлогих (Tagetes Patula L.), експериментальне стрептозотоцин-індуковане ураження, підшлункова залоза, морфологічна структура

Анотація

Ураження підшлункової залози лікарськими препаратами реєструють з кожним роком усе частіше. Перспективним об’єктом для зниження токсичної дії деяких лікарських засобів на підшлункову залозу можна вважати лікарську рослинну сировину з антиоксидантною та цитопротекторною дією.

Мета дослідження – оцінити вплив екстракту трави чорнобривців розлогих Tagetes Patula L. (ЕТЧР) на гістоструктуру підшлункової залози за експериментального стрептозотоцинового ураження.

Експериментальне ураження стрептозотоцином моделювали його одноразовим внутрішньоочеревинним введенням щурам масою 180–220 г у дозі 55 мг/кг. Досліджуваний cухий ЕТЧР вводили внутрішньошлунково в дозі 25 мг/кг у лікувально-профілактичному режимі.

Встановлено, що за умов експериментального стрептозотоцинового ураження підшлункової залози ЕТЧР чинить потужну органопротекторну дію, про що свідчить позитивна динаміка структурних змін в острівцевому апараті підшлункової залози щурів, зменшення деструктивно-дистрофічно змінених і збільшення функціонально повноцінних інсуліноцитів. Досліджений екстракт проявляє протизапальну дію, виразно знижуючи ознаки інсуліту та запальної реакції в міжацинарній тканині. Морфометрично в мікропрепаратах групи тварин, які отримували ЕТЧР, порівняно з нелікованими тваринами виявлено збільшення кількості панкреатичних острівців, вмісту бета-клітин та альфа-клітин, а також збільшення функціонального індексу та відновлення відсоткового розподілу острівців за класами.

Таким чином, за умов експериментального ураження стрептозотоцином, введення ЕЧТР у лікувально-профілактичному режимі в дозі 25 мг/кг внутрішньошлунково чинить захисний вплив на інсулярний апарат підшлункової залози.

https://doi.org/10.33250/17.04.338
pdf