Сигнальний шлях Hedgehog: від механізмів трансдукції до пошуку протипухлинних засобів
pdf

Ключові слова

сигнальний шлях Hedgehog, ланки трансдукції, злоякісні новоутворення, протипухлинні засоби

Анотація

У статті наведено огляд сучасних даних щодо клітинного сигнального шляху Hedgehog, у тому числі за пухлинного росту. Розглянуті основні ланки трансдукції мітогенних сигналів як мішеней для пошуку протипухлинних засобів. Відмічено перші успіхи в цьому напрямі: препарати – Вісмодегіб, Сонідегіб та біологічно активні речовини – GANT 58, GANT 61 та ін., активні за деяких форм злоякісних новоутворень людини.

https://doi.org/10.33250/13.03.159
pdf