Вивчення ефективності ліпофільного екстракту трави Achillea collina J. Becker ex Reichenb на моделі термічного опіку в щурів
pdf (Русский)

Ключові слова

деревій пагорбовий (Achillea collina J. Becker ex Reichenb), протиопікова дія

Анотація

Мета дослідження – вивчити ефективність ліпофільного екстракту трави деревію пагорбового (Achillea collina J. Becker ex Reichenb) (ЛЕДП) на моделі термічного опіку в щурів. Дослідження проводили на 40 білих безпородних щурах обох статей масою 200–240 г. Термічний опік моделювали контактним способом під легким ефірним наркозом. Досліджуваний ЛЕДП і мазь з олією обліпихи наносили на поверхню рани 1 раз на добу протягом 50 діб. Ранозагоювальну активність оцінювали за такими показниками, як ліквідація перифокальної реакції, відторгнення струпа, поява грануляції, початок крайової епітелізації, швидкість повної епітелізації. У сироватці крові твердофазним імуносорбентним сендвідж методом визначали вміст маркерів окиснювального стресу (нітротирозин) та запалення (С-реактивний білок, інтерлейкін-1b). У ході експерименту на щурах з моделлю термічного опіку встановлено, що ЛЕДП і мазь з олією обліпихи чинили значну ранозагоювальну дію, пришвидшували темпи регенерації. Повне загоювання опікової рани наставало на 24–26 добу під впливом ЛЕДП і мазі з олією обліпихи порівняно з 46 добами в контрольній групі тварин. У випадку застосування ЛЕДП і мазі з олією обліпихи вміст нітротирозину в сироватці крові зменшувався в середньому на 43,2 і 47,0 %, С-реактивного білка – на 47,3 і 24,8 %, інтерлейкіну-1b – на 54,3 і 26,2 % відповідно порівняно з показниками контрольної групи. Отримані результати експериментально обґрунтовують наявність ранозагоювальної активності ЛЕДП і дозволяють рекомендувати його як перспективну лікарську сировину для виробництва компонентів фітопрепаратів з ранозагоювальною активністю.

https://doi.org/10.33250/13.06.399
pdf (Русский)