Том 13 № 6 (2019): Фармакологія та лікарська токсикологія
Фармакологія та лікарська токсикологія
Л. Б. Бондаренко, Т. А. Карацуба, О. О. Хавич, Г. М. Шаяхметова, Н. І. Шарикіна, В. М. Коваленко, Н. В. Левицька, К. В. Полковниченко, М. М. Калачінська
383–392
Ефект етил 2-(хіназолін-4-іламіно)-4,5,6,7тетрагідробензо[ b ]тіофен-3-карбоксилат гідрохлориду на ДНК, РНК, білки хроматину й показники стану антиоксидантної системи в карциномі Герена та незмінених тканинах матки щурів
pdf
Л. В. Деримедвідь , Л. А. Коранг
393–398
Антиокиснювальні й антицитолітичні властивості екстракту листя лепехи звичайної
pdf
И. Ф. Дуюн, А. В. Мазулин, И. Ф. Беленичев, А. В. Абрамов
399–406
Вивчення ефективності ліпофільного екстракту трави Achillea collina J. Becker ex Reichenb на моделі термічного опіку в щурів
pdf (Русский)
Р. В. Луценко, В. В. Цивунін, О. О. Койро, Ю. Б. Лар’яновська
407–416
Експериментальне дослідження кардіопротекторної дії 2-гідрокси-N-нафтален1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)ацетаміду
pdf
Ю. В. Харченко, О. О. Дьомшина, Т. Г. Андрейко, О. О. Бондаренко, К. О. Пієржиновська, Г. О. Ушакова, В. І. Жилюк
417–427
Порівняльна характеристика гепатопротекторних ефектів фіксованої комбінації іпідакрину/фенібуту, пре/пробіотиків і S-аденозил-L-метіоніну за умов ізоніазид-рифампіцинового ураження печінки в щурів
pdf
Г. М. Шаяхметова, В. М. Коваленко, О. Г. Басовська, А. В. Возна
428–433
Клінічні біохімічні показники сироватки крові здорових статевозрілих білих щурів-самців (ретроспективна оцінка)
pdf
Л. В. Іванов, О. В. Щербак, В. Г. Кравченко, Л. В. Деримедвідь , О. П. Безугла
434–442
Вивчення спорідненості до мембран допоміжних речовин й фармакологічно активних інгредієнтів методами флуоресцентних і спінових зондів
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
443–449
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей : Продолжение, начало в Т. 13, № 2/2019– Т. 13, № 5/2019
pdf (Русский)
Колектив авторів ВГО «Асоціація фармакологів України» , ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» , ДП «Державний експертний центр МОЗ України» , Редакційна колегія та редакційна рада журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
450
Надія Іванівна Шарикіна До ювілею з дня народження (14 грудня 1939 року)
pdf