Клінічні біохімічні показники сироватки крові здорових статевозрілих білих щурів-самців (ретроспективна оцінка)
pdf

Ключові слова

щури, самці, клінічні біохімічні показники, сироватка крові, норма

Анотація

Діапазон нормальних або очікуваних гематологічних і клінічних біохімічних показників у лабораторних тварин може бути корисним інструментом для інтерпретації результатів токсикологічних досліджень. Однак таку інформацію часто важко знайти. Крім того, нормальні значення гематологічних і клінічних біохімічних показників можуть варіювати в різних ліній лабораторних тварин і серед тварин різних розплідників, а також певною мірою залежати від застосованих методів дослідження. Мета дослідження – ретроспективна оцінка даних клінічної біохімії здорових (контрольні групи) щурів з розплідника ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ». Для цього були зібрані та проаналізовані результати дослідження сироватки крові щурів­самців лінії Вістар з 11 досліджень, що останніми роками були проведені на базі ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ». Для аналізу були використані дані, отримані на щурах­самцях, оскільки більшість досліджень була проведена саме на тваринах даної статі. Перш ніж визначити будь­які патологічні зміни в організмі піддослідних тварин слід забезпечити достовірні значення контрольного діапазону. Подібні дані можуть бути отримані від контрольних груп під час кожного дослідження. Вважається, що різні аналітичні методи, а також змінні, пов’язані з навколишнім середовищем і технікою, впливають на значення, встановлені для конкретного параметра. Оскільки дані, наведені в цій публікації, були отримані ідентичним засобом тестування, а тварини походять з одного джерела, певні ризики були мінімізовані. Збір та аналіз клінічних біохімічних показників сироватки крові щурів­самців лінії Вістар контрольних груп з 11 досліджень показав, що показники знаходяться в межах норми клінічно здорових щурів. Отримані історичні дані можна застосовувати як контрольні результати (норми) з метою оптимізації роботи в установах, що проводять експерименти з використанням щурів, зокрема, доклінічну оцінку ефективності та безпечності лікарських засобів та інші токсикологічні дослідження. Результати, включені до цієї публікації, призначені лише для інформаційних цілей, але не для остаточної інтерпретації будь­яких результатів токсикологічних досліджень. Вони можуть бути корисними для пояснення того, чому конкретні статистично значущі результати дослідження не мають біологічного або токсикологічного значення, для оцінки фонової патології в популяціях лабораторних щурів або виявлення аналітичних проблем у лабораторії. 

https://doi.org/10.33250/13.06.428
pdf