Зміни вмісту металопротеїназ сироватки крові щурів під впливом нестероїдних протизапальних засобів і парацетамолу на фоні експериментального остеоартрозу та гіпотиреозу
pdf

Ключові слова

остеоартроз, гіпотиреоз, , фармакотерапія, біохімічні маркери, матриксні металопротеїнази, нестероїдні протизапальні засоби

Анотація

Одна з проблем лікування коморбідних станів пов'язана з визначенням факторів, які могли б передбачити ефективність лікування остеоартрозу на фоні гіпотиреозу. Сьогодні відомо, що одним з таких факторів є визначення рівня матриксних металопротеїназ. Мета дослідження – вивчити зміни рівня матриксних металопротеїназ 3, 9 та 13 під впливом нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу на фоні експериментальних еквівалентів остеоартрозу та гіпотиреозу. Експерименти проведені на 75 білих нелінійних щурах обох статей, яким відтворений остеоартроз та гіпотиреоз. Кількісний рівень матриксних металопротеїназ сироватки крові визначали методом конкурентного імуноферментного аналізу на 42 та 47 добу експерименту. Аналіз отриманих результатів дозволив встановити, що зміни рівня матриксних металопротеїназ у сироватці крові щурів під впливом різних нестероїдних протизапальних засобів і парацетамолу відбуваються неоднаково. На підставі проведеного дослідження встановлено, що визначення рівня матриксних металопротеїназ дозволяє оцінити протизапальну активність нестероїдних протизапальних засобів на фоні коморбідної патології – експериментальних еквівалентів остеоартрозу та гіпотиреозу. За ступенем впливу на дегенеративно-дистрофічні процеси в кістковій і хрящовій тканині досліджені препарати можна розташувати наступним чином: диклофенак натрію > ібупрофен > німесулід = мелоксикам > целекоксиб > парацетамол.

https://doi.org/10.33250/14.01.036
pdf