Том 14 № 1 (2020): Фармакологія та лікарська токсикологія
Фармакологія та лікарська токсикологія
A. I. Soloviev, S. M. Tishkin
3-14
Як виміряти кальцієву чутливість м'язового скорочувального апарату? Теорія та практичні рекомендації
pdf (English)
Л. Б. Бондаренко, Т. А. Карацуба, О. О. Хавич, Г. М. Шаяхметова, Н. І. Шарикіна, В. М. Коваленко, О. І. Харченко, Н. М. Сергійчук, М. М. Калачінська
15-23
Вплив 2-(3-аліл-4-оксо-3,4-дигідро-хіназолін- 2-іл-сульфоніл)-N-(2,6-дихлорфеніл)-цераміду на складові хроматину та стан антиоксидантної системи в саркомі 45 і незмінених тканинах шкіри щурів
pdf
С. А. Демченко, О. Ю. Баглай, Н. М. Серединська, О. Є. Ядловський, А. Є. Зелінська, Т. А. Бухтіарова, Л. С. Бобкова, А. М. Демченко
24–35
Синтез похідних бензенсульфонамідів і вивчення їхньої спорідненості до циклооксигенази-2 методом молекулярного докінгу
pdf
Д. С. Носівець, В. Й. Мамчур, В. І. Опришко
36–42
Зміни вмісту металопротеїназ сироватки крові щурів під впливом нестероїдних протизапальних засобів і парацетамолу на фоні експериментального остеоартрозу та гіпотиреозу
pdf
В. П. Рыженко, А. А. Рыжов, И. Ф. Беленичев, С. В. Левич
43–52
Комплексний підхід до розробки та створення комп'ютерної програми віртуального скринінгу антиоксидантної активності
pdf
І. М. Подольський, Д. В. Литкін, С. Ю. Штриголь
53–62
Дослідження гострої та підгострої токсичності перспективного антидепресанту атристаміну на щурах
pdf
В. О. Тарасенко, Г. М. Войтенко , Л. Л. Давтян, А. М. Соломенний
63–70
Дослідження токсикологічних властивостей плівкоутворюючого аерозолю антимікробної й анестезуючої дії
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
71–75
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей
pdf (Русский)
Колектив авторів ВГО «Асоціація фармакологів України», Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова , Редакційна колегія та рада журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»
76–78
Особистості. Олексій Анатолійович Ходаківський
pdf