Синтез та анксіолітична активність похідних 3-арил-1-(41-метоксифеніл)-1(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазол[4,3-а]азепін-3-іл-метил)-сечовини
pdf (English)

Ключові слова

анксіолітична активність, похідні 3-арил-1-(41-метоксифеніл)-1-(6,7,8,9тетрагідро-5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепін-3-іл-метил)-сечовини, транквілізуюча активність

Анотація

Тривожні розлади є поширеною проблемою охорони здоров'я в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, неврози та психопатії спостерігаються в 5–15 % населення земної кулі. У розвинених країнах близько 20 % населення приймає анксіолітичні препарати постійно і 30 % – періодично. Слід зазначити, що дані патологічні стани вражають різні верстви населення, від педіатричної до геріатричної популяції. Терапія даних нозологій накладає величезні витрати як на окремих осіб, так і на суспільство. Мета дослідження – синтезувати та вивчити анксіолітичну активність похідних 3-арил-1-(41метоксифеніл)-1-(6,7,8,9-тетрагідро-5H-[1,2,4]триазоло [4,3-a]азепін-3-іл-метил)-сечовини порівняно з відомими препаратами діазепамом і гідазепамом на етапі первинного фармакологічного скринінгу. 3-(41-Mетоксифеніл)-(6,7,8,9-тетрагідро-5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепін-3-іл-метил)-амін був одержаний конденсацією 2-метокси-3,4,5,6-тетрагідро-7H-азепіну з гідразидом (4-метоксифеніламіно)оцтової кислоти та подальшою циклізацією проміжного продукту. Похідні 3-арил-1-(41метоксифеніл)-1-(6,7,8,9-тетрагідро-5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепін-3-іл-метил)-сечовини були синтезовані взаємодією 3-(41-метоксифеніл)-(6,7,8,9-тетрагідро-5H-[1,2,4] триазоло[4,3-a]азепін3-іл-метил)-аміну з відповідними арилізотіоціанатами в середовищі сухого бензину. Транквілізуючу активність оцінювали на моделях «відкритого поля», «коразолових судом», «дротовому тесті» на мишах за введення в дозах, еквімолярних ЕД50 діазепаму. Референтними препаратами були субстанції діазепаму (2 мг/кг) та гідазепаму (2 мг/кг). Встановлено, що для досліджуваного ряду 3-арил-1-(41-метоксифеніл)-1-(6,7,8,9-тетрагідро5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепін-3-іл-метил)-сечовини є характерною протисудомна та анксіолітична активність. Відсутність м'язово релаксуючої дії та відсутність або помірне пригнічення горизонтальної активності передбачає відсутність ГАМК-ергічного компонента специфічної активності вивчених сполук. Протисудомна та поведінкова активність («відкрите поле») досліджених сполук залежить від модифікації замісників у пара- або орто-положенні бензольного кільця N`-групи сечовини. За специфічною активністю досліджені сполуки не поступаються (або переважають) денний транквілізатор гідазепам. Встановлено, що на моделі відкритого поля сполуці 1-(41-метоксифеніл)-1-(6,7,8,9-тетрагідро5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]азепін-3-іл-метил)-(3-пара-толіл)-сечовини 5 d притаманний менший вплив на горизонтальну, вертикальну та дослідницьку активність зі значним пригніченням грумінгу та кількості фекальних болюсів. Це вказує на меншу седативну дію порівняно з такою діазепаму. Але на моделі відкритого поля сполука 5 d за результатами первинного скринінгу переважає денний транквілізатор гідазепам. 

https://doi.org/10.33250/14.02.088
pdf (English)