Том 14 № 2 (2020): Фармакологія та лікарська токсикологія
Фармакологія та лікарська токсикологія
Н. І. Шарикіна, О. М. Пуськов, О. О. Хавич, А. Г. Радівоєвич, М. А. Мунько, Т. А. Бухтіарова
83–87
Сигнальний шлях Wnt за пухлинного росту, можливості фармакологічної корекції
pdf
S. A. Demchenko, O. E. Yadlovskyi, O. V. Yudina, I. I. Tubaltseva, Yu. A. Fedchenkova, L. S. Bobkova, А. M. Demchenko
88–96
Синтез та анксіолітична активність похідних 3-арил-1-(41-метоксифеніл)-1(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазол[4,3-а]азепін-3-іл-метил)-сечовини
pdf (English)
Л. Б. Бондаренко, Т. А. Карацуба, О. О. Хавич, Г. М. Шаяхметова, Н. І. Шарикіна, В. М. Коваленко, О. І. Харченко, Н. М. Сергійчук, М. М. Калачінська
97–105
Ефект етил 2-(хіназолін-4-іл-аміно)-4,5,6,7-тетрагідробензо[b]тіофен-3карбоксилат гідрохлориду на ДНК, РНК, білки хроматину та вміст небілкових і пов’язаних з білками SH-груп у саркомі 45 і незмінених тканинах шкіри щурів
pdf
A. M. Demchenko, O. V. Moskalenko, V. V. Sukhoveev, O. I. Barchyna, Yu. A. Fedchenkova
106–113
Синтез і противірусна активність похідних 4,6-біс-етиламіно[1,3,5]триазину щодо вірусу грипу А (H1N1) California/07/2009
pdf (English)
Л. В. Деримедвідь, Л. А. Коранг, К. О. Калько, В. П. Вереітинова
114–121
Вплив екстракту листя лепехи звичайної (Acorus calamus L.) на показники холестазу та жовчовидільну функцію печінки за експериментального гепатиту
pdf
І. Г. Капелька, С. Ю. Штриголь, Р. Б. Лесик, А. В. Лозинський, С. В. Хом’як, В. П. Новіков
122–128
Скринінг низки інгібіторів каскаду арахідонової кислоти на фригопротекторні властивості
pdf
Н. М. Серединська, Т. А. Бухтіарова, Л. П. Бабенко, О. М. Величко
129–139
Модуляція протизапальної активності Кеторолаку за умов фармакодинамічної взаємодії з Гідазепамом й Амітриптиліном і структурно-динамічні властивості мембран еритроцитів на тлі больового синдрому
pdf
С. Ю. Штриголь, В. В. Цивунін, І. М. Риженко, Л. В. Деримедвідь, К. Г. Щокіна, Я. О. Бутко, В. П. Вереітинова, О. В. Товчига, Г. В. Бєлік, О. В. Кудіна, Т. О. Куценко, А. В. Таран, А. В. Матвійчук, Ю. В. Столєтов, В. А. Уланова, О. О. Койро, Л. Б. Іванцик, М. В. Зупанець
140–148
Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освіти
pdf
Л. Б. Бондаренко, А. В. Матвієнко
149–154
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей : Продолжение, начало в Т. 13, № 2/2019 – Т. 14, № 1/2020
pdf (Русский)