Синтез і противірусна активність похідних 4,6-біс-етиламіно[1,3,5]триазину щодо вірусу грипу А (H1N1) California/07/2009
pdf (English)

Ключові слова

противірусна активність, вірус Flu A (H1N1) California/07/2009, Рибавірин, Амізон, похідні 4,6-біс-етиламіно-[1,3,5]триазину

Анотація

Боротьба з вірусними захворюваннями сьогодні стає особливо актуальною, враховуючи розповсюдження в цьому сезоні грипу А (підтип H1N1) і виникнення нового коронавірусу SARS-CoV-2, що призвело до епідемічного розповсюдження їх у світі. Тому актуальним напрямом фармацевтичної хімії є розробка і впровадження в практику нових високоефективних фармацевтичних препаратів для лікування ГРВІ. Мета дослідження – синтез і вивчення противірусної активності похідних (4,6-біс-ети ламіно-[1,3,5] триазин-2-іл-сульфаніл)-N-арилацетаміду відносно вірусу FluA (H1N1) California/07/2009 на етапі первинного фармакологічного скринінгу. Досліджувані сполуки – похідні (4,6-біс-етиламіно-[1,3,5]триазин-2-іл-сульфаніл)-N-арил ацетаміду було синтезовано на основі 4,6-біс-етиламіно-[1,3,5]триазин-2-тіолу. Оцінено противірусну активність (4,6-біс-етиламіно-[1,3,5]триазин-2-іл-сульфаніл)-N-(2,4,6-трихлорофеніл)ацетаміду in vitro на культурі клітини MDCK з рибавірином як позитивним контролем у цьому тесті. Показано, що досліджувана речовина виявляє високу противірусну активність відносно вірусу грипу FluA (H1N1) California/07/2009 за показниками ефективної концентрації ЕС50 0,6 мкг/мл та індексом селективності SI > 170 (для Рибавірину SI > 160, Амізону SI > 2,1).

Отримані дані обґрунтовують доцільність подальшого вивчення похідних (4,6-біс-етиламіно-[1,3,5] триазин-2-іл-сульфаніл)-N-арил-ацетаміду як потенційних противірусних засобів. 

https://doi.org/10.33250/14.02.106
pdf (English)