Експериментальне дослідження аналгетичної активності густого екстракту квіток пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.)
pdf (Русский)

Ключові слова

аналгетична активність, квітки пижма звичайного, густий екстракт, тест «Гаряча пластина», тест «Оцтовокислі корчі»

Анотація

Больовий синдром є проявом багатьох патологічних процесів і причиною зниження якості життя пацієнта. Лікарські засоби з вираженою знеболюючою активністю широко застосовуються в клінічній практиці, однак мають ряд небезпечних для життя пацієнтів побічних ефектів. У зв’язку з цим пошук нових ефективних знеболюючих лікарських засобів є актуальним завданням фармакології. Перспективними в цьому плані є засоби рослинного походження, зокрема, екстракти пижма звичайного.
Об'єктом даного дослідження був густий екстракт квіток пижма звичайного (ГЕЦПЗ), отриманий на кафедрі ботаніки Національного фармацевтичного університету і стандартизований за вмістом суми флавоноїдів (3,69 % у перерахунку на лютеолін) і суми гідроксикоричних кислот (16,88 % у перерахунку на хлорогеновую кислоту).
Мета дослідження – експериментальне вивчення аналгетичної активності ГЕЦПЗ. 

Для вивчення аналгетичної активності ГЕЦПЗ були використані дві моделі: термічної стимуляції («Гаряча пластина»), відтвореної на білих лабораторних самцях щурів, і хімічного подразнення («Оцтовокислі корчі»), відтвореної на білих безпородних самцях мишей.
Результати дослідження показали, що на моделі «Гаряча пластина» ГЕЦПЗ виявляє помірну, але стійку аналгетичну активність на рівні 26,1 %, 38,2 % і 38,7 % відповідно через 1 год, 2 год і 3 год після введення, при цьому достовірно (р < 0,05) поступаючись препаратам порівняння диклофенаку
натрію з аналгетичною активністю відповідно 40,0 %, 79,8 % й 54,3 % і метамізолу натрію з аналгетичною активністю 26,5 %, 74,0 %, 64,1 % відповідно. На моделі «Оцтовокислі корчі» ГЕЦПЗ виявляє помірну аналгетичну активність на рівні 58,4 %, дещо поступаючись (р > 0,05) препарату порівняння
диклофенаку натрію (97,5 %).
Встановлено, що ГЕЦПЗ має помірну антиноцицептивну активність на експериментальних моделях як з периферичним, так і з центральним механізмом формування больової реакції. За силою аналгетичної дії ГЕЦПЗ поступається препаратам порівняння НПЗЗ диклофенаку натрію та аналгетику-антипіретику метамізолу натрію. Отримані дані є експериментальним обґрунтуванням подальшого вивчення ГЕЦПЗ як перспективного аналгетичного засобу.

https://doi.org/10.33250/14.03.191
pdf (Русский)